Uitspraak Hoge Raad: Verzekeringsrecht.

expertise:

Cassatie

08 september 2023

Verhaalsrecht van art. 15 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. Bestuurder van auto veroorzaakt onder invloed van alcohol verkeersongeval. Vader van bestuurder heeft voor auto WAM-verzekering gesloten. Verzekeraar vergoedt schade aan inzittende en zoekt verhaal op bestuurder. Mocht bestuurder niet te goeder trouw aannemen dat zijn aansprakelijkheid door verzekering was gedekt? Goede trouw (art. 3:11 BW). Feit van algemene bekendheid (art. 149 lid 2 Rv).

ECLI:NL:HR:2023:1164, 8 september 2023, 22/01646.

Lees hier de volledige uitspraak.