Uitspraak Hoge Raad: Verrekening uit hoofde van beëindigde samenlevingsovereenkomst

expertise:

Cassatie

29 maart 2016

Appelprocesrecht. Buiten behandeling laten van nieuwe vordering in hoger beroep zonder toepassing te geven aan art. 130 Rv. Relatievermogensrecht. Verrekening uit hoofde van beëindigde samenlevingsovereenkomst. Ingangsdatum wettelijke rente.

ECLI:NL:HR:2016:493, 25 maart 2016, nr. 14-03973

Klik hier voor de volledige uitspraak.