Uitspraak Hoge Raad: Vernietigbaarheid beding dat afwijkt van art. 7:303 BW

expertise:

Cassatie

06 april 2015

Huur bedrijfsruimte. Nadere vaststelling huurprijs. Vernietigbaarheid beding dat afwijkt van art. 7:303 BW. Kan rechterlijke goedkeuring van afwijkend beding worden verkregen nadat het is vernietigd (art. 7:291 lid 1 en 3 BW)? Mogelijkheden om verschillende soorten uitspraak uitvoerbaar bij voorraad te verklaren.

ECLI:NL:HR:2015:823, 3 april 2015, nr. 13/04931

Klik hier voor de volledige uitspraak.