Uitspraak Hoge Raad: Verlening van korte nadere termijn voor memorie van grieven

expertise:

Cassatie

08 april 2016

Appelprocesrecht. Pilotreglement hof Amsterdam. Verlening van korte nadere termijn voor memorie van grieven (HR 17 april 2015, ECLI:NL:HR:2015:1064, NJ 2015/210); ook ambtshalve?

ECLI:NL:HR:2016:606, 8 april 2016, 15/02096.

Klik hier voor de volledige uitspraak.