Uitspraak Hoge Raad: Verdeling huwelijksgoederengemeenschap

expertise:

Cassatie

22 april 2016

Huwelijksvermogensrecht. Verdeling huwelijksgoederengemeenschap. Is de vrouw voor de helft draagplichtig voor door de man aangegane geldlening met betrekking tot zijn advocaatkosten?

ECLI:NL:HR:2016:723, 22 april 2016, nr. 15/02195

Klik hier voor de volledige uitspraak.