Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht. Procesrecht.

expertise:

Cassatie

31 januari 2020

Betalingsverplichting. Overeenkomst. Uitleg. Onduidelijkheid schriftelijke overeenkomst voor rekening opsteller? Devolutieve werking hoger beroep. Ongerechtvaardigde verrijking? Onrechtmatige daad?

ECLI:NL:HR:2020:144, 31 januari 2020, 18-04201

Lees hier de volledige uitspraak.