Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht. Procesrecht.

expertise:

Cassatie

22 maart 2019

Devolutieve werking hoger beroep. Uitleg van de vordering: alternatief of cumulatief?

ECLI:NL:HR:2019:398, 22 maart 2019, 17-06038

Lees hier de volledige uitspraak.