Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht, huwelijksvermogensrecht.

expertise:

Cassatie

13 juli 2018

Vernietigbaarheid borgtochtovereenkomst wegens ontbreken toestemming echtgenote? Art. 1:88 lid 1, onder c, BW i.v.m. art. 1:89 lid 1 BW. Reikwijdte uitzondering van art. 1:88 lid 5 BW. Rechtshandeling ten behoeve van normale bedrijfsuitoefening.

ECLI:NL:HR:2018:1220, 13 juli 2018, nr. 17/03820

Klik hier voor de volledige uitspraak.