Uitspraak Hoge Raad: Verbintenissenrecht. Contractenrecht.

expertise:

Cassatie

06 december 2019

Koop van onderneming; dwaling (art. 6:228 BW). Opheffing nadeel door aanpassing koopprijs (art. 6:230 BW).

ECLI:NL:HR:2019:1910, 6 december 2019, 18-03009.

Lees hier de volledige uitspraak.