Uitspraak Hoge Raad: Subsidierecht.

expertise:

Cassatie

18 februari 2022

Uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in art. 4:36 Awb. Koopovereenkomst. Vordering tot nakoming bij de burgerlijke rechter.

ECLI:NL:HR:2022:275, 18 februari 2022, 20/01882.

Lees hier de volledige uitspraak.