Uitspraak Hoge Raad: Strafrecht. Vordering in kort geding tot invrijheidsstelling.

expertise:

Cassatie

16 juni 2023

Is machtiging tot gijzeling ter zake van aan veroordeelde opgelegde ontnemingsmaatregel onbevoegd verleend? Gesloten stelsel van rechtsmiddelen in strafzaken. Taak van de burgerlijke rechter.

ECLI:NL:HR:2023:919, 16 juni 2023, 22/01715.

Lees hier de volledige uitspraak.