Uitspraak Hoge Raad: Schadevergoeding. Zaakschade; abstracte schadeberekening; art. 6:97 BW.

expertise:

Cassatie

21 februari 2020

Vraag welk tarief netbeheerder bij leidingschade in rekening mag brengen voor storingsherstel. Abstraheren van meerkosten herstel in eigen beheer ook indien storingsherstel praktisch of wettelijk alleen in eigen beheer mogelijk is? Gaswet en Elektriciteitswet 1998. Motivering; ontbreken objectieve aanknopingspunten voor hoogte tarieven? Prorogatie, art. 329 Rv.

ECLI:NL:HR:2020:315, 21 februari 2020, 18-03080

Lees hier de volledige uitspraak.