Uitspraak Hoge Raad: Sanctie bij opzettelijk verzwijgen van een tot het te verrekenen vermogen behorend goed

expertise:

Cassatie

04 december 2015

Huwelijksvermogensrecht; verrekening. Toepassing sanctie art. 1:135 lid 3 BW bij opzettelijk verzwijgen van een tot het te verrekenen vermogen behorend goed.

ECLI:NL:HR:2015:3475, 4 december 2015, nr. 14/04537

Klik hier voor de volledige uitspraak.