Uitspraak Hoge Raad: Relatievermogensrecht.

expertise:

Cassatie

10 mei 2019

Samenwoning zonder huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract. Vrouw investeert geld in verbouwing woning van de man. Recht op vergoeding van de investering? Analoge toepassing van art. 1:87 BW? Gemeenschap in de zin van titel 3.7 BW? Ongerechtvaardigde verrijking door besparing van kosten? Redelijkheid en billijkheid (art. 6:2 lid 1 BW).

ECLI:NL:HR:2019:707, 10 mei 2019, 18-00773.

Lees hier de volledige uitspraak.