Uitspraak Hoge Raad: Rechtspersonenrecht. Kerkelijk recht. Arbeidsrecht.

expertise:

Cassatie

04 oktober 2019

Ontslag predikant door kerkgenootschap. Zijn bepalingen BW over arbeidsovereenkomst en ontslag van toepassing? Inrichtingsvrijheid kerkgenootschap, art. 2:2 lid 2 BW. Afwijking van dwingend recht in kerkelijk statuut.

ECLI:NL:HR:2019:1531, 4 oktober 2019, 18-01370.

Lees hier de volledige uitspraak.