Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Schadevergoedingsrecht.

expertise:

Cassatie

14 december 2018

Besproeiing gewassen met bestrijdingsmiddelen waarna schade optreedt. Bewijs van oorzaak schade. Aanbod tegenbewijs d.m.v. getuigen. Geen eis tot specificatie van dat aanbod. HR 13 februari 2009, ECLI:NL:HR:2009:BG5256, en HR 12 juni 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH9283. Matiging schadevergoeding; motivering.

ECLI:NL:HR:2018:2320, 14 december 2018.

Lees hier de volledige uitspraak.