Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Exhibitievordering (art. 843a Rv).

expertise:

Cassatie

28 september 2018

Bedrijfsgeheimen. Bewijsbeslag. Maatstaf voor aannemen van rechtsbetrekking in de zin van art. 843a Rv bij gesteld onrechtmatig verkrijgen en gebruiken van bedrijfsgeheimen. Relevantie van nog niet toepasselijke richtlijn (EU) 2016/943 over bescherming bedrijfsgeheimen. Onvoldoende concrete omschrijving bedrijfsgeheimen, schending van art. 6 EVRM en recht op hoor en wederhoor? Door het hof van verlof tot inzage verbonden voorwaarden. Tweeconclusieregel: goede procesorde. ‘Hoofdzaak’ in de zin van art. 1019c lid 2 Rv; termijn van art. 700 lid 3 Rv. Is verlof mogelijk voor het laten opstellen van een gedetailleerde beschrijving van productieprocessen van vermeende inbreukmaker? Art. 1019b lid 1 Rv en 1019d lid 1 Rv; voorontwerp van wet tot aanpassing van het bewijsrecht.

ECLI:NL:HR:2018:1775, 28 september 2018, nr: 17-01264

Lees hier de volledige uitspraak.