Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Bewijsrecht.

expertise:

Cassatie

19 april 2019

Vereisten onderhandse akte. Is een meerdere bladzijde tellend geschrift dat uitsluitend aan het slot daarvan is ondertekend, akte in de zin van art. 156 lid 1 Rv? Bewijslast valsheid akte. Wijze waarop bewijs in beginsel geleverd kan worden. HR 15 januari 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC0827 en HR 14 januari 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA4278.

ECLI:NL:HR:2019:641, 19 april 2019, 18-01064.

Lees hier de volledige uitspraak.