Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Art. 700 lid 3 Rv; eis in hoofdzaak tijdig ingesteld?

expertise:

Cassatie

25 mei 2018

Beslagrecht. Conservatoir beslag. Beoordeling tijdstip aanhangigheid buitenlandse procedure aan de hand van het desbetreffende buitenlandse recht. Bekendheid beslagdebiteur met aanhangigheid vereist?

ECLI:NL:HR:2018:773, 25 mei 2018, nr. 17/00847

Klik hier voor de volledige uitspraak.