Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht. Art. 235 en 418a Rv.

expertise:

Cassatie

06 juli 2018

Incidentele vordering in cassatie tot verbinden van voorwaarde van zekerheidstelling aan (door hof uitgesproken) uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Maatstaven.

ECLI:NL:HR:2018:1115, 6 juli 2018, nr. 18/00034

Klik hier voor de volledige uitspraak.