Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht.

expertise:

Cassatie

22 februari 2019

Voorlopig deskundigenbericht. Beroepsfout advocaat door het niet tijdig instellen van cassatieberoep in een strafzaak. Leent de vraag of een cassatieberoep tenminste een reële kans van slagen zou hebben gehad zich voor een voorlopig deskundigenbericht (art. 202 Rv)?

ECLI:NL:HR:2019:272, 22 februari 2019, 18-01542

Lees hier de volledige uitspraak.