Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht.

expertise:

Cassatie

17 april 2020

Enkelvoudige mondelinge behandeling in hoger beroep; vereiste mededeling aan partijen, toepassing regels HR 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3259 en ECLI:NL:HR:2017:3264.

ECLI:NL:HR:2020:752, 17 april 2020, 19-03723.

Lees hier de volledige uitspraak.