Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht.

expertise:

Cassatie

20 maart 2020

Door vof op eigen naam ingestelde vordering; vordering in reconventie tegen afzonderlijke vennoten mogelijk? Ambtshalve of op verzoek in het geding roepen afzonderlijke vennoten (art. 118 Rv). Nieuw verweer in hoger beroep; rechtsverwerking c.q. beperkende werking redelijkheid en billijkheid in het procesrecht (art. 6:2 lid 2 BW).

ECLI:NL:HR:2020:485, 20 maart 2020, 18-05370.

Lees hier de volledige uitspraak.