Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht

expertise:

Cassatie

07 juli 2017

Procesrecht. Beoordeling verzoek tot verstekverlening na invoering van digitaal procederen in vorderingszaken (KEI). Kantoorbetekening op de voet van art. 63 lid 1 Rv in de gevallen die worden genoemd in art. 115 Rv (Betekeningsverordening II, Haags Betekeningsverdrag). HR 13 februari 2015, ECLI:NL:HR:2015:310, NJ 2015/411 behoudt betekenis bij digitaal procederen. Art. 112 Rv. Verdedigingsbelang.

ECLI:NL:HR:2017:1278, 7 juni 2017, zaaknr. 17/02231

Klik hier voor de volledige uitspraak.