Uitspraak Hoge Raad: Procesrecht.

expertise:

Cassatie

04 oktober 2019

Dwangsom (art. 611a Rv). Mogelijkheid tot aanpassing in hoger beroep van in eerste aanleg opgelegde dwangsom bij geheel of gedeeltelijk in stand laten van de hoofdveroordeling, ook voor zover die dwangsom ziet op het verleden; beoordelingsmaatstaf.

ECLI:NL:HR:2019:1530, 4 oktober 2019, 18-01823.

Lees hier de volledige uitspraak.