Uitspraak Hoge Raad: Proceskostenveroordeling op de voet van art. 1019ie Rv (Wet bescherming bedrijfsgeheimen)?

expertise:

Cassatie

01 mei 2020

Zaak zelf: art. 81 lid 1 RO (bewijsbeslag; vereiste van bepaaldheid bij inzagevordering art. 843a Rv.).

ECLI:NL:HR:2020:830, 1 mei 2020, 19-00459.

Lees hier de volledige uitspraak.