Uitspraak Hoge Raad: Procesbevoegdheid in burgerlijk geding

expertise:

Cassatie

30 september 2016

Procesrecht. Procesbevoegdheid in burgerlijk geding. Door Productschap Zuivel opgelegde superheffing; inning daarvan nadat productschap is opgeheven. Komt procesbevoegdheid toe aan de Staat of aan de minister? Op de regel dat procesbevoegdheid alleen toekomt aan natuurlijke personen en rechtspersonen, valt uitsluitend uitzondering aan te nemen als daartoe bijzondere grond bestaat. Uitleg van art. XXXIX lid 4 en art. XLIX Wet opheffing bedrijfslichamen.

ECLI:NL:HR:2016:2233, 30 september 2016, nr. 16/00747

Klik hier voor de volledige uitspraak.