Uitspraak Hoge Raad: Prejudiciële vragen: zijn eigen LGO voor de toepassing van artikel 56 derde staten?

expertise:

Cassatie

05 februari 2015

Dividendbelasting. BRK. Artikelen 43, 56 en 57 EG-Verdrag. Artikel 55 LGO-besluit. Prejudiciële vragen: zijn eigen LGO voor de toepassing van artikel 56 derde staten? Toepassing standstill-bepaling op artikel 11, lid 3, BRK. Gezamenlijke belastingdruk van belang? Invloed rulingpraktijk?

ECLI:NL:HR:2015:224, 6 februari 2015, nr. 11/00483

Klik hier voor de volledige uitspraak.