Uitspraak Hoge Raad: Prejudiciële vragen. Huurrecht. Scheidingsregeling.

expertise:

Cassatie

24 december 2021

Werking jegens verhuurder? HR 13 november 1987, ECLI:NL:HR:1987:AC3287. Overeenkomstige toepassing art. 7:267 lid 7 BW als huurovereenkomst door twee of meer huurders is gesloten met verhuurder (‘contractuele medehuur’)? HR 14 december 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA4202. Werking jegens verhuurder?

ECLI:NL:HR:2021:1964, 24 december 2021, 21/02188.

Lees hier de volledige uitspraak.