Uitspraak Hoge Raad: Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Vereffening van nalatenschap.

17 september 2021

Vraag of rente over schulden van de nalatenschap buiten beschouwing dient te blijven op grond van overeenkomstige toepassing (ingevolge art. 4:218 lid 5 BW) van art. 128 Fw.

ECLI:NL:HR:2021:1272, 17 september 2021, 21/00615.

Lees hier de volledige uitspraak.