Uitspraak Hoge Raad: Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Vereffening van nalatenschap (ECLI:NL:HR:2021:1272, 17 september 2021, 21/00615)

17 september 2021

Vraag of rente over schulden van de nalatenschap buiten beschouwing dient te blijven op grond van overeenkomstige toepassing (ingevolge art. 4:218 lid 5 BW) van art. 128 Fw.

ECLI:NL:HR:2021:1272, 17 september 2021, 21/00615.

Lees hier de volledige uitspraak.