Uitspraak Hoge Raad: Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Huurrecht. Art. 7:220 BW.

expertise:

Cassatie

01 april 2022

Vergoeding van verhuis- en inrichtingskosten bij renovatie. Heeft huurder van woonruimte die tijdens renovatie tijdelijk verblijft in door de verhuurder ter beschikking gestelde, volledig ingerichte en gestoffeerde wisselwoning, recht op wettelijke verhuiskostenvergoeding?

ECLI:NL:HR:2022:493, 1 april 2022, 21/03802.

Lees hier de volledige uitspraak.