Uitspraak Hoge Raad: Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Arbeidsrecht; transitievergoeding (art. 7:673 BW).

expertise:

Cassatie

17 april 2020

Werknemer wordt na langdurige arbeidsongeschiktheid in een lager betaalde functie herplaatst; aanspraak op gedeeltelijke transitievergoeding? Betekenis van HR 14 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1617 (Kolom). Wat geldt bij vermindering van zowel arbeidsduur als salaris?

ECLI:NL:HR:2020:749, 17 april 2020, 19-04725.

Lees hier de volledige uitspraak.