Uitspraak Hoge Raad: Prejudiciële vraag (art. 392 Rv.). Vermogensrecht. Financieel recht.

expertise:

Cassatie

10 juli 2020

Is vordering van een bank uit geldlening overdraagbaar aan een niet-bank? Art. 3:83 lid 1 BW. Inhoud gecedeerde vordering. Art. 6:142 en 6:144 BW. Zorgplichten bank. Zorgplichten niet-bank. Verweermiddelen schuldenaar (art. 6:145 BW). Redelijkheid en billijkheid (art. 6:2 BW).

ECLI:NL:HR:2020:1276, 10 juli 2020, 19-04130.

Lees hier de volledige uitspraak.