Uitspraak Hoge Raad: Prejudiciële vraag (art. 392 Rv). Faillissementsrecht. Pandrecht.

expertise:

Cassatie

23 november 2018

Bank heeft openbaar pandrecht op al hetgeen rekeninghouder van bank te vorderen heeft. Kan bank zich na het peilmoment van art. 54 Fw verhalen op betalingen door derden aan die rekeninghouder die in rekening-courant worden geboekt en het gevolg zijn van niet aan de bank verpande vorderingen? HR 8 juli 1987, ECLI:NL:HR:1987:AC0457 (Loeffen q.q./Mees & Hope); HR 30 januari 1953, NJ 1953/578 (Doyer & Kalff).

ECLI:NL:HR:2018:2189, 23 november 2018, nr: 17-01846

Lees hier de volledige uitspraak.