Uitspraak Hoge Raad: Prejudiciële procedure. Personen- en familierecht.

expertise:

Cassatie

21 mei 2021

Ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van minderjarige bij pleegouders. Dienen de pleegouders toestemming te verkrijgen van de ouders met gezag dan wel de gecertificeerde instelling voor een uitstapje of vakantie met de minderjarige? Kan een geschil over een voorgenomen uitstapje of vakantie worden voorgelegd aan de kinderrechter op grond van art. 1:262b BW?

ECLI:NL:HR:2021:748, 21 mei 2021, 20/03359.

Lees hier de volledige uitspraak.