Uitspraak Hoge Raad: Positie boedelvordering ten opzichte van faillissementsvordering

expertise:

Cassatie

15 april 2016

Faillissementsrecht, goederenrecht. Art. 39 en 57 lid 3 Fw. Valt boedelvordering verhuurder uit voortgezette huur onder diens pandrecht? Positie boedelvordering ten opzichte van faillissementsvordering. Separatistpositie pandhouder in verband met salaris curator (art. 57 lid 1 en 182 lid 1 Fw).

ECLI:NL:HR:2016:665, 15 april 2016, nr. 15/00529

Klik hier voor de volledige uitspraak.