Uitspraak Hoge Raad: Pilotreglement civiele dagvaardingszaken Hof ‘s-Hertogenbosch

expertise:

Cassatie

16 april 2015

Procesrecht. Pilotreglement civiele dagvaardingszaken Hof ’s-Hertogenbosch. Bezwaar tegen akte niet-dienen. Hof weigert per fax ingediende memorie van grieven op grond van art. 2.1 pilotreglement. Indiening processtukken per fax, vaste rechtspraak sedert HR 27 november 1992, ECLI:NL:HR1992:ZC0778, NJ 1993/569. Inhoud en strekking van art. 33 Rv en van Wet afschaffing procuraat en invoering elektronisch berichtenverkeer. Art. 2.1 pilotreglement en art. 2.1 Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de hoven onverbindend.

ECLI:NL:HR:2015:1078, 17 april 2015, nr. 14/04452

Klik hier voor de volledige uitspraak.