Uitspraak Hoge Raad: Pilotreglement civiele dagvaardingszaken Hof Amsterdam

expertise:

Cassatie

16 april 2015

Procesrecht. Pilotreglement civiele dagvaardingszaken Hof Amsterdam. Termijn indienen memories. Ambtshalve akte niet-dienen zonder peremptoirstelling of waarschuwing. Goede procesorde, afweging van belangen. Mogelijkheid van herstel van het verzuim bieden.

ECLI:NL:HR:2015:1075, 17 april 2015, nr. 14/01534

Klik hier voor de volledige uitspraak.