Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familierecht. Verzoek tot wijziging voornaam kind.

expertise:

Cassatie

22 april 2022

Is verwekker belanghebbende in de zin van art. 798 lid 1 Rv? HR 30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:463, en HR 30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:488.

ECLI:NL:HR:2022:622, 22 april 2022, 21/00790.

Lees hier de volledige uitspraak.