Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familierecht. Procesrecht.

expertise:

Cassatie

24 september 2021

Ondertoezichtstelling (art. 1:255 lid 1 BW). Prorogatie (art. 329 Rv). Kan ondertoezichtstelling direct (bij prorogatie) aan het gerechtshof worden verzocht?

ECLI:NL:HR:2021:1361, 24 september 2021, 21/00209.

Lees hier de volledige uitspraak.