Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familierecht. Namenrecht Aruba

expertise:

Cassatie

13 oktober 2017

Personen- en familierecht. Namenrecht Aruba. Erkenning minderjarige; wijziging geslachtsnaam op grond van art. 1:5 lid 1 BWA. Ongelijke behandeling; verwijzing naar HR 23 september 1988, ECLI:NL:HR:1988:AD0437, NJ 1989/740. Kan rechter voorzien in rechtstekort? Aansluiting bij nog niet ingevoerde art. 1:5g BWA en 1:5b BWA.

ECLI:NL:HR:2017:2614, 13 oktober 2017, nr. 16/03712

Klik hier voor de volledige uitspraak.