Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familierecht. Gezag.

expertise:

Cassatie

27 maart 2020

Uitleg art. 1:253c lid 2 BW. Kan de rechter, indien hij oordeelt dat is voldaan aan het ‘klemcriterium’, toch gezamenlijk gezag toekennen?

ECLI:NL:HR:2020:533, 27 maart 2020, 19-02804.

Lees hier de volledige uitspraak.