Uitspraak Hoge Raad: Personen- en Familierecht. Appelprocesrecht. Partneralimentatie (art. 1:157 BW).

expertise:

Cassatie

30 november 2018

Nihilstelling alimentatie op een termijn van drie jaar; verdiencapaciteit alimentatiegerechtigde; motiveringseisen. Buiten de grieven treden.

ECLI:NL:HR:2018:2219, 30 november 2018, nr: 17-06103

Lees hier de volledige uitspraak.