Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familierecht

expertise:

Cassatie

06 oktober 2017

Personen- en familierecht. Curatele. Is voor ondercuratelestelling steeds een actuele medische verklaring vereist van een onafhankelijke deskundige? HR 28 januari 1983, ECLI:NL:HR:1983:AC7862, NJ 1983/481; EHRM 27 maart 2008, nr. 44009/05, ECLI:CE:ECHR:2008:0327 (Shtukaturov/Rusland) en Aanbeveling No. R (99) 4 van het Comité van Ministers van de Raad van Europa “Principles concerning the legal protection of incapable adults” van 23 februari 1999.

ECLI:NL:HR:2017:2562, 6 oktober 2017, nr. 17/00322

Klik hier voor de volledige uitspraak.