Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familierecht

expertise:

Cassatie

24 maart 2017

Personen- en familierecht. Vervangende toestemming om met kind naar buitenland te verhuizen.

Art. 1:253a BW. Verwijzing naar HR 25 april 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC5901, NJ 2008/414.

 

ECLI:NL:HR:2017:487, 24 maart 2017, nr. 16/02658

Klik hier voor de volledige uitspraak.