Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familierecht

expertise:

Cassatie

15 september 2017

Vordering tot terugneming (reprise) uit de gemeenschap; verhaal op privévermogen van de (ex-)echtgenoot. HR 13 januari 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU2399, NJ 2006/60. Bepaling hoogte van deze vordering.

ECLI:NL:HR:2017:2385, 15 september 2017, nr. 16/05681

Klik hier voor de volledige uitspraak.