Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familierecht.

expertise:

Cassatie

12 april 2019

Machtiging tot uithuisplaatsing. Recht op contra-expertise, art. 810a lid 2 Rv. HR 5 september 2014, ECLI:NL:HR:2014:2632.

ECLI:NL:HR:2019:575, 12 april 2019, 18-04652.

Lees hier de volledige uitspraak.