Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familierecht

expertise:

Cassatie

09 juni 2017

Huwelijksgoederenrecht. Afwikkeling huwelijkse voorwaarden. Draagplicht voor door partijen gezamenlijk aangegane geldlening (met hypothecaire zekerheid op gemeenschappelijk woonhuis), waarvan het bedrag door de man is doorgeleend aan zijn broer. Art. 1:100 BW; redelijkheid en billijkheid; HR 7 december 1990, ECLI:NL:HR:1990:ZC0071, NJ 1991/593; HR 30 maart 2012, ECLI:NL:HR:2012:BV1749, NJ 2012/407.

ECLI:NL:HR:2017:1066, 9 juni 2017, zaaknr. 16/03807

Klik hier voor de volledige uitspraak.