Uitspraak Hoge Raad: Personen- en Familierecht

expertise:

Cassatie

02 juni 2017

Huwelijksgoederenrecht. Verdeling van huwelijksgoederengemeenschap. Motiveringsklacht.

ECLI:NL:HR:2017:981, 2 juni 2017, zaaknr. 16/04593

Klik hier voor de volledige uitspraak.