Uitspraak Hoge Raad: Personen- en familierecht

expertise:

Cassatie

19 mei 2017

Personen- en familierecht. Alimentatie. Vaststelling draagkracht. In redelijkheid te verwerven inkomsten directeur-grootaandeelhouder. Naast salaris kan ook vennootschapswinst een rol spelen; HR 6 juni 2014, ECLI:NL:HR:2014:1335, NJ 2014/297.

ECLI:NL:HR:2017:934, 19 mei 2017, 16/04135

Klik hier voor de volledige uitspraak.